Bokslutet är en kontroll av årets löpande bokföring. Bokslutet leder sedan fram till årsredovisningen som är en rapport över vad som har hänt i företaget under året. Alla aktiebolag måste enligt lag lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

I alla våra fasta pris-paket ingår bokslut och årsredovisning. Eftersom att vi redan har varit med i den löpande bokföringen under året är vi redan insatta i din verksamhet och kan med bra överblick skapa en årsredovisning. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter vi självklart även all rapportering till Skatteverket.
Enkelt och smidigt för dig som företagare!

Läs mer om hur vi jobbar.